188bet

코코모 시리즈

680,000 원
상기가격은 h형 책상세트 기준 가격 입니다
188betLiên kết đăng nhập 


 구성

 

단독책상세트

h형책상세트

600책장

400책장 

침대

 

 사이즈

 

상부책꽂이 : 1400x290x1316 

단독 책상 : 1400x760x724

이동서랍통 : 410x517x610

수납상자 : 409x240x284

 

h형 책장 : 800x290x2040

h형 책상상판 : 1600x760x34

h형 3단서랍통 : 400x655x690

 

h형 책장 : 800x290x2040

h형 책상상판 : 1600x760x34

스틸다리 : 149x149x712

수납상자 : 409x240x284

 

400책장 : 400x290x2040

600책장 : 600x290x2040

400하부도어 : 396x18x680

600하부도어 : 596x18x680

수납상자 : 409x240x284

 

침대 : 1175x2068x985

 

 가격

 

단독 책상 SET : 887,000원

상부책꽂이 : 286,000원 

단독 책상 : 328,000원

이동서랍통 : 216,000원

수납상자 : 57,000원

 

h형 책상 : 680,000원

h형 책장 : 254,000원

h형 책상상판 : 179,000원

h형 3단서랍통 : 247,000원

 

h형 책상세트(스틸다리형) : 558,000원

h형 책장 : 254,000원

h형 책상상판 : 179,000원

스틸다리 : 68,000원

수납상자 : 57,000원

 

400책장 : 183,000원 

600책장 : 214,000원 

400하부도어 : 20,000원 

600하부도어: 24,000원 

수납상자 : 57,000원

   

침대 : 426,000원 (매트리스 별도)

 

 색상

아이보리

m88 trực tuyến nhacaiuytin link 12bet 2888k casino fb88 nhà cái w88